ISO 9001:2001

 

Z důvodu zvýšení prestiže, zkvalitnění systému řízení, přizpůsobení světových standardů v oblasti výroby se firma Jaroslav Uhlíř spol. s r.o. rozhodla splnit náročné podmínky získání certifikátu Systému managementu jakosti.

 

Od června roku 2004 firma Jaroslav Uhlíř spol. s r.o. splňuje veškeré podmínky a požadavky předepsané normou ČSN EN ISO 9001:2001 a získala certifikát Systému managementu jakosti v oblasti výroby dílů a příslušenství pro motorová vozidla. Certifikace byla provedena nezávislou certifikační společností TÜV Cert.

 

Norma ČSN EN ISO 9001:2001 napomáhá řešit oblasti (prvky):

· Systém managementu jakosti

· Povinnosti managementu

· Management zdrojů

· Realizace produktu

· Měření, analýza a zlepšování

 

 

International Material Data System (IMDS)

 

Každý výrobce je zodpovědný za všechny aspekty (používání, vyřazení, likvidace atd.) svého produktu tak, jak to ukládá domácí i mezinárodní legislativa (např. Direktiva Evropské Unie o konci provozu silničních

vozidel, zákony o nakládání s nebezpečnými odpady atd.). Výrobci musí rovněž poskytovat informace o použitých materiálech ve svých produktech, aby bylo možné určit podíl jednotlivých materiálů ve výrobku a stupeň nebezpečnosti daného materiálu. Toto vede k požadavku nezbytné znalosti přesného složení jednotlivých používaných materiálů.

 

Z těchto důvodů se firma v roce 2007 aktivně zapojila do tohoto systému a její zástupce úspěšně prošel základním školením v pražské pobočce firmy EDS

 

Jaroslav Uhlíř spol. s r.o.

Křemenec 66

798 52 Konice

Tel./fax.: +420582396363

Email: info@uhlirsro.com

 

IČO: 46344047

DIČ: CZ46344047

DUNS: 49-589-3356